Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Η Κοινή Γνώμη Απέναντι στη Διαφθορά - 2022

Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις της Έρευνας:

Η Κοινή Γνώμη απέναντι στη Διαφθορά - 2022

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ιδρύθηκε με τον ν. 4622/2019 (Α' 133). Για πρώτη φορά συστάθηκε στην Ελλάδα μια ενιαία και ανεξάρτητη Αρχή για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου.

Η αποστολή της Αρχής είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών με επίκεντρο τόσο τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων διαφθοράς, όσο και την πρόληψη και αποτροπή, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας, με στόχο τη σταδιακή αλλαγή των αντιλήψεων και των συμπεριφορών για τη δημόσια ηθική και ακεραιότητα.

Η Ε.Α.Δ. θέλοντας να αφουγκραστεί τη φωνή της κοινωνίας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της,  δημιούργησε το παρόν ερωτηματολόγιο, το οποίο καλύπτει θεματικές όπως η διαφθορά, ο έλεγχος, η ακεραιότητα, η διαφάνεια κ.α.


Η έρευνα αποσκοπεί στην εξαγωγή δεικτών, ποσοστών και συσχετίσεων τα οποία δεν ανάγονται σε επίπεδο ατόμου αλλά σε ομάδες ατόμων που συγκεντρώνουν ομοειδή χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να μας παρέχετε προαιρετικά ορισμένα δημογραφικά στοιχεία τα οποία δε δύναται να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή σας.


Θα θέλαμε λοιπόν την πολύτιμη άποψή σας στις παρακάτω ερωτήσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις.
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.

Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες.

Εάν χρησιμοποιήσατε αναγνωριστικό κωδικό πρόσβασης για την πρόσβασή σας σε αυτή την έρευνα, να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο κωδικός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνο για να υποδείξει εάν ολοκληρώσατε (ή όχι) αυτήν την έρευνα. Δεν υπάρχει τρόπος αντιστοίχισης των κωδικών πρόσβασης αναγνώρισης με τις απαντήσεις της έρευνας.

Παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχθείτε την πολιτική απορρήτου

Copyright © 2022 έως σημερα. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.
Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies